nieuws

Gedempt verleden

Gedempt verleden

Het beschouwen van de vierkante kilometer in ruimte en tijd is één van de doelstellingen van het project. Alles hangt met alles samen. Lees verder

Radioportret Jan Somers

Radioportret Jan Somers

Jan Somers komt na een halve eeuw weer kijken bij de Pasveersloot. Als bodemkundige was hij betrokken bij de aanleg.Lees verder

Grond voor druiven

Grond voor druiven

Hoewel de bodem van Zeeland geologisch jong is, kent zij een boeiende ontstaansgeschiedenis. Bepalend waren de wisselende omstandigheden Lees verder

volg het venster

Grond voor druiven

Grond voor druiven

Door Rein de Waal, bodemkundige

Hoewel de bodem van Zeeland geologisch jong is, kent zij een boeiende ontstaansgeschiedenis. Bepalend waren de wisselende omstandigheden als gevolg van de onvoorspelbare invloed van de zee. Dit geldt voor de gehele provincie, maar zeker ook voor de omgeving van Dreischor. De recente geologische geschiedenis valt hier samen met de bewoningsgeschiedenis. De watersnoodramp van 1953 leverde een dramatisch bewijs van de eroderende en sedimenterende kracht van het water. Maar stormvloeden als die van 1953 vonden ook in de eeuwen daarvoor op gezette tijden plaats; in sommige perioden wat vaker dan in andere.

Deze jonge en onstuimige geschiedenis is ook af te lezen uit de bodemopbouw van Dreischor nabij de Wijnhoeve ‘De Kleine Schorre’, waaraan we hier speciale aandacht besteden. De wijngaard heeft momenteel een jaarlijkse productie van meer dan 60.000 flessen. De bodem vormt samen met het klimaat en de ligging het complex van factoren dat de Fransen zo mooi het terroir noemen, waaraan de wijnen hun karakter ontlenen.

Rond de Wijnhoeve zijn, volgens een wat oudere, maar voor Zeeland overzichtelijke (fysiografische) indeling van Kuipers uit 1960 drie bodemtypen te onderscheiden: de hogere plaatgronden, de kreekbeddinggronden en de schorgronden. Volgens de nu gangbare bodemclassificatie zouden al deze gronden omschreven worden als poldervaaggronden.

De rest van dit verhaal vindt u in het boek Venster op de Wereld