nieuws

Gedempt verleden

Gedempt verleden

Het beschouwen van de vierkante kilometer in ruimte en tijd is één van de doelstellingen van het project. Alles hangt met alles samen. Lees verder

volg het venster

Vlas

Tot het midden van de jaren vijftig was Dreischor een centrum van de vlasteelt in Zeeland, maar de komst van goedkoop vlas uit Rusland maakte een abrupt einde aan deze vorm van landbouw. Vlas is een prachtig natuurproduct. Uit de zaden van het vlas wordt lijnolie gewonnen, terwijl de vezels de basis vormen voor linnen. Momenteel herinneren de jaarlijkse vlasdag en de vele vlasschuren (die her en der in het dorp te bewonderen zijn) aan de vroegere teelt van vlas. De meeste van de zwart geteerde vlasschuren dateren uit het begin van de twintigste eeuw.