nieuws

Gedempt verleden

Gedempt verleden

Het beschouwen van de vierkante kilometer in ruimte en tijd is één van de doelstellingen van het project. Alles hangt met alles samen. Lees verder

volg het venster

Museum

Het Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg ligt aan de oostrand van Dreischor en valt nog net binnen de vierkante kilometer. Het is een monumentale boerderij uit de 18de eeuw. Vroeger zou op deze plek een vlasserij hebben gestaan, andere bronnen geven aan dat er omstreeks 1630 een hofstede was. Tegenwoordig herbergt het museum een uitgebreide collectie authentieke gereedschappen en landbouwwerktuigen uit de streek. Vlas en meekrap waren belangrijke producten uit deze regio en krijgen bijzondere aandacht in het museum. Ook staat Goemanszorg stil bij de streekeigen gebruiken en gewoonten van het eiland Schouwen-Duiveland, wat vroeger bestond uit de afzonderlijke eilanden Schouwen, Dreischor, Duiveland en Bommenede. Door het jaar heen zijn er tentoonstellingen in het museum met schilderijen, ambachten, kleding en andere thema’s. Jaarlijks wordt de Vlasdag gevierd en is er het ‘Rondje Dreischor’

www.goemanszorg.nl