nieuws

Gedempt verleden

Gedempt verleden

Het beschouwen van de vierkante kilometer in ruimte en tijd is één van de doelstellingen van het project. Alles hangt met alles samen. Lees verder

volg het venster

Kreek

Centraal in de vierkante kilometer loopt een watergang, vanaf het buurtschap Beldert noordwaarts en dan oostelijk langs het museum Goemanszorg. Het is een restant van een kreek, enkele meters breed en strak recht getrokken. De bodem van de watergang leert dat het geen oorspronkelijke kreek is. In dat geval zou hij van vóór de inpoldering van de Polder Dreischor zijn. De kreek moet ontstaan zijn na een latere dijkdoorbraak. In het verleden zal deze kreek brak tot zout water hebben gevoerd, maar het water van de huidige watergang is geheel zoet en behoorlijk voedselrijk, zoals ook te zien aan de omzomende vegetatie. Aan de watergang is, net buiten de vierkante kilometer en boven het dorp, de befaamde Pasveersloot verbonden, een ovaalvormige oxidatiesloot bedoeld om rioolwater te zuiveren. De installatie is in 1958 ontworpen door de Delftse ingenieur A. Pasveer en is inmiddels een monument.