nieuws

Gedempt verleden

Gedempt verleden

Het beschouwen van de vierkante kilometer in ruimte en tijd is één van de doelstellingen van het project. Alles hangt met alles samen. Lees verder

volg het venster

Akkers

Al sinds eeuwen speelt akkerbouw een centrale rol op Schouwen-Duiveland. In het noordelijke deel van de vierkante kilometer is de bodem geschikt voor allerlei soorten gewassen. De gronden in het zuidelijke deel hebben een wat lagere kwaliteit om te boeren, maar ook daar is akkerbouw mogelijk. Al in de 16de en 17de eeuw profiteerden steden als Middelburg en Zierikzee van de rijke oogsten uit dit gebied. Naast diverse granen, werden ondermeer vlas en meekrap verbouwd. Tegenwoordig groeien hier vooral spruiten, aardappelen, bieten en zelfs druiven voor wijnbouw. Ook in Dreischor is de uittocht van het platteland naar de stad voelbaar en mede door intensivering van de landbouw werken er steeds minder mensen op het boerenbedrijf.