nieuws

Gedempt verleden

Gedempt verleden

Het beschouwen van de vierkante kilometer in ruimte en tijd is één van de doelstellingen van het project. Alles hangt met alles samen. Lees verder

Radioportret Jan Somers

Radioportret Jan Somers

Jan Somers komt na een halve eeuw weer kijken bij de Pasveersloot. Als bodemkundige was hij betrokken bij de aanleg.Lees verder

Grond voor druiven

Grond voor druiven

Hoewel de bodem van Zeeland geologisch jong is, kent zij een boeiende ontstaansgeschiedenis. Bepalend waren de wisselende omstandigheden Lees verder

volg het venster

Gedempt verleden

Gedempt verleden

Leontine Lieffering laat het heden en het verleden elkaar ontmoeten. Er wordt dan ook uitvoerig vooronderzoek gedaan rondom het pakhuis van Beldert. Het werk is vanaf volgende maand te zien in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede (foto: Leontine Lieffering).

Het beschouwen van de vierkante kilometer in ruimte en tijd is één van de doelstellingen van het project. Alles hangt met alles samen. Dat blijkt wel als we bijvoorbeeld kijken naar de teelt van landbouwgewassen, zo afhankelijk van politieke keuzen en economische verhoudingen, op grote afstand van Polder Dreischor. Ganzen en zwaluwen komen ieder jaar van verre, en het broedsucces in de zomer in het hoge noorden (ganzen) en het al dan niet succesvol overwinteren in de winter in het zuiden (zwaluwen) bepalen of ze er het jaar daarna weer zijn. Wat de tijd betreft: onmiskenbaar is de doorwerking van de watersnoodramp op het heden in en om Dreischor. Sommige zaken zijn echter wat lastiger te doorgronden. De vele, zwart geteerde vlasschuren in het dorp zijn stille getuigen van de eens zo bloeiende vlasteelt, de spil van de regionale landbouw tot zo’n halve eeuw geleden. Nog meer verborgen ligt het beurthaventje van Beldert, waar nu een houtzagerij is gevestigd. Alleen het weinig in het oog springende pakhuis boven op de dijk is een fysieke herinnering. De haven zelf is omstreeks 1955 gedempt als reactie op de ramp. Zwakke plekken in de kustverdediging moesten worden versterkt. Het haventje, werd volgestort en gedicht met vele kubieke meters puin dat overal massaal voorhanden was. Van de haven zelf is werkelijk niets meer aanwezig.

Kunstenaars zijn in staat het verleden te laten herbeleven door op een eigenzinnige manier naar tijd en ruimte te kijken. Ze geven daar uiting aan door middel van schilderijen, sculpturen, installaties of wat diens meer zij.

In het kader van het programma ‘Balanceren tussen zoet en zout’ van kunstenaarskring De Bewaerschole in Burgh-Haamstede heeft Leontine Lieffering het haventje met het pakhuis tot object gekozen. ‘Plek’ en ‘Collectief geheugen’ zijn begrippen die in haar project een voorname rol spelen. Onze vierkante kilometer vormde haar zoekveld. Wat het resultaat zal zijn, weet niemand. Voorlopig zitten de beelden alleen nog in het hoofd van Leontine.

Website Leontine Lieffering: www.leontinelieffering.nl